Caută
logo

Regulament Campanie Fidelizare
SC M&T MARKET & TRADE PROFESSIONALS SRL

  • Stil N Hotel****
  • Stil Old Town***

 

INFORMAREA BENEFICIARILOR

Acest Program de fidelizare este organizat şi desfăşurat de grupul In Stil Hotels.

Beneficiarii programului de fidelitate sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament”).

Regulamentul este disponibil pentru consultare la sediul societăților precum şi pe site-ul www.instilhotels.ro;

Grupul In Stil Hotels îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare incepand cu a doua zi de la data publicarii acestuia pe site.

 

MODUL DE APLICABILITATE

Codul de loialitate este aplicabil doar în unul din hotelurile din cadrul grupului In Stil Hotels ce aparțin societăților M&T Market & Trade Professionals SRL, New Hotel Invest SRL și Rossimo Real Estate SRL.

– Stil N Hotel****, Stil Old Town *** din Bucuresti.

 

DURATA PROGRAMULUI

Programul de loialitate are durată nelimitată. Grupul In Stil Hotels are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului de loialitate.

Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului de loialitate va fi afişată de In Stil Hotels cu cel puțin 30 zile înainte de data încetării acestuia, la sediul societătilor, într-un loc vizibil,  precum şi pe site-ul instilhotels.ro. instilhotels.ro website.

Programul de  fidelizare  se  va  desfăşura  în  conformitate  cu  prevederile  prezentului Regulament.

CONDITII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al Programului de loialitate orice turist, persoana fizică sau juridică, având minim 18 ani împliniţi care a beneficiat de serviciile de cazare intr-unul din hoteluri, minim 1 noapte.

Beneficiarul este obligat să furnizeze toate datele necesare pentru completarea integrală a datelor necesare in cadrul unui formular inmanat la receptia hotelului, respectiv: nume, prenume, dată naştere, număr telefon mobil, adresă de      email și semnătură.

Formularul nesemnat sau ce conține date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea beneficierii de discounturi acordate conform programului de loialitate.

După semnarea Formularului și predarea acestuia către personalul de la recepție, acesta se  salvează în format electronic și se va transmite un cod unic de discount în format fizic sub formă de card sau prin poșta electronica sau sms, oferind acces la discount pentru urmatoarea achizitie de servicii turstice in cadrul hotelurilor.

Codurile de discount sunt disponibile clienţilor în mod gratuit, pe loc, ca urmare a efectuării sejurului, în schimbul completării şi semnării Formularului de Înscriere în Programul de loialitate.

 

MECANISMUL PROGRAMULUI

Beneficiarilor Programului de fidelitate li se vor acorda discounturi diferențiate aplicate in funcție de numărul de nopți petrecute în cadrul hotelurilor prin receptia hotelului/birou marketing și se aplică doar la tarifele/pachetele de receptie (preț de bază):

  • BRONZ – 5%: se acordă turistilor care au beneficiat de serviciile de cazare în cadrul hotelului minim 5 nopti;
  • SILVER – 10%: se acordă turiștilor care au petrecut între 11 și 20 nopți in cadrul hotelurilor;
  • GOLD – 15%: se acorda turistilor care au petrecut între 21 si 30 nopti in cadrul hotelurilor;
  • VIP – 20%: se acorda turiștilor care au beneficiat de serviciile de cazare minim 31 nopti.

 

* fiecare nivel de loialitate își păstrează valabilitatea pe perioada nedeterminată sau până la noi modificări ale regulamentului, daca se îndeplinește numărul minim de nopți menționat la fiecare nivel în parte. Daca în termen de 24 luni, turistul nu acumulează numărul minim de nopți aferent fiecărui nivel în parte, nivelul său de loialitate va coborî automat la nivelul inferior, însemnând si diminuarea reducerii conform noului statut.Codurile au dubla utilizare, fiind individuale dar și transmisibile.

Cardul poate fi transmisibil (poate fi utilizat și de o altă persoană decât titularul) și se va aplica discountul în funcție de numărul de nopți cumulat de către titular.

 

FOLOSIREA CODULUI DE LOIALITATE

Posesorul Codului de loialitate îşi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legatură cu utilizarea beneficiilor Cardului de fidelitate de către alte persoane.

Pentru a beneficia de discount, beneficiarul va trebui să anunţe că este integrat în programul de loialitate şi să prezinte Codul de loialitate la recepția hotelului în prealabil achitării serviciilor.

În cazul în care Participantul nu este în posesia Codului de loialitate, nu se va putea acorda  discount la pachetul achiziționat.

Turistul poate beneficia de discountul de loialitate, nefiind aplicabil în cazul serviciilor suplimentare pentru care optează în timpul sejurului. Discountul acordat se aplică din prețul de recepție (preț de bază) conform codului de loialitate și nu se poate cumula cu alte discounturi oferite la același pachet/ofertă,  situație în care se poate opta pentru discountul cel mai avantajos (ex. oferte last minute, early booking, vouchere de discount pentru anumite oferte speciale etc).

Dacă un cod de loialitate a fost furat sau pierdut, evenimentul trebuie anunţat în maxim 24 de ore la recepția hotelurilor, în vederea anularii codului aflat într-una dintre aceste situații. În caz contrar, Participantul îşi asumă orice utilizare ilegală a codului de loialitate pierdut sau furat. Odată cu înştiinţarea, se vor comunica numele și prenumele, telefonul și data nașterii ale titularului.ACORDAREA DE RELAȚII CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA CARDURILOR

Beneficiarii de Programului de Loialitate pot obţine informaţii referitoare la funcţionarea şi folosirea codului de loialitate apelând Receptia Stil Hotel**** la numarul de telefon 0772.029.192. Tot la acest număr, beneficiarul Codului va anunţa fără întarziere orice schimbare a datelor personale comunicate prin Formularul de Înscriere şi, de asemenea, va anunţa pierderea sau furtul codului de loialitate.

În scopul protejării datelor personale ale Beneficiarilor la Programul de loialitate, In Stil Hotels va solicita informaţii și date cu caracter personal pentru a stabili identitatea beneficiarului.

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin semnarea Formularului de Înscriere, Beneficiarii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Prin semnarea Formularului de Înscriere, Beneficiarul îşi exprimă  consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a grupului In Stil Hotels, precum şi pentru prelucrarea acestor date în concordanta cu Politica de confidentialitate.

 

LITIGII

Eventualele litigii apărute între SC M&T MARKET & TRADE PROFESSIONALS SRL. SC New Hotel Invest SRL, SC Rossimo Real Estate SRL şi Beneficiarii la prezentul Program de loialitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul SC M&T MARKET & TRADE PROFESSIONALS SRL, SC New Hotel Invest SRL, SC Rossimo Real Estate SRL.

SC M&T MARKET & TRADE PROFESSIONALS SRL

CUI: RO12476033

Reg, com.: J40/10575/1999

Sediul: Nicolae Caramfil 63, 014142, Sector 1, Bucuresti, Romania

 

SC New Hotel Invest SRL

CIF: RO42066353

Reg. com: J40/17760/31.12.2019

Adresa: Str. Lt. Constantin Marinescu 15, sector 6, Bucuresti  

 

SC ROSSIMO REAL ESTATE SRL

CUI: 31375442

Reg, com.: J40/3458/2013

Sediul: Nicolae Caramfil 63, 014142, Sector 1, Hotel Stil, Parter, Camera nr. 3, Biroul nr. 2, Bucuresti, Romania

ro_RORomanian